เพื่อความปลอดภัย

จากประกาศกระทรวงฯ2549

เรื่อง กำหนดมาตราการความปลอดภัยเกี่ยวกับ หม้อน้ำ หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน และภาชนะรับแรงดันเพื่อให้ใช้งานอย่างปลอดภัย และออกรายงาน เอกสารการตรวจสอบ ให้ทางโรงงานนำส่งสำนักเทคโปลอดภัย กรมโรงงาน อุตสาหกรรม

ควรทำการตรวจสอบ

-Hydro static test 1.5 เท่าของแรงดันใข้งาน

-ตรวจวัดความหนา ของผนังต่างๆ รวมทั้งท่อไฟของหม้อน้ำ

-ตรวจสอบสัญญาณเตือนภัย

-ตรวจสอบ ระบบควบคุมแรงดัน

-ตรวจสอบ Safety valve ระบายความดัน

-ระบบความคุมระดับน้ำ ในหม้อน้ำ

และอื่นๆที่เกี่ยวกับความปลอดภัย

Line ID ; thermo9

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s